Reglar for fiske

Stangfiske.

Det er heilårsfiske i dei store vatna i sona. I elvane er det lov å fiske fra 1. mai til 31. oktober.


Garnfiske.

Garnreglar for Breimsvatnet.

1. Garnstorleik: Maks 20 omfar/31 mm
2. Minimum djupne: 3 m
3. Garna merkast med namn eller mobilnr.
4. Stormauska garn blir i første omgang dregne på land og i neste omgang kverrsette.