Storelva – Breimselva

Det har tidvis vore vanskeleg å fiske i Storelva denne regnsommaren (2017). Men vi veit at storfiskane er her…
Dei som fiskar mykje i elva, lærer seg også kvar det er best å fiske på ulike vasstandar.

Stig Bjarte Pedersen er ein av dei som fiskar mest i elva når han er her om somrane. Og får løn for strevet – her med kilosfisk no i sommar (juli).

Vi vonar veret og elva blir meir lageleg i haust slik at fleire får oppleve dette!

Vi takkar Stig Bjarte for løyve til å bruke biletet. Og vonar fleire sender oss eller gjev oss løyve til å bruke bilete (eller video om nokon tar det).