Storelva – Breimselva

Den lange Breimselva / Storelva renn gjennom heile Breimsbygda, frå Våtedalen til Breimsvatnet. Her er det mange flott fiskeplassar, og dei siste åra har det blitt teke ned skog mange stader, noko som gjer elva meir tilgjengeleg for fiske.

Stig Bjarte Pedersen med kilosfisk teke i elva ved Bø.