Seime

På Seime ved utløpet av Storelva/Breimselva til Breimsvatnet er det satt opp ein mindre gapahuk. Her er det flotte fiskeforhold både for aure og røye.

Breimsvatnet har storaure som ofte går opp i elveosen på vår og haust, så her er det moglegheiter for å få ein sværing på kroken…

IMG_2518

IMG_2517

IMG_2521