Byrkjelostøylen

Merka turløype startar rett bak Tine Meieriet på Byrkjelo. Parker gjerne ved Bakar Jon i sentrum og start turen der.

Frå meieriet er det ca 1,7 km til støylen. Stien er godt merka og fin å gå på. Turen passar for alle.

Ta gjerne retur via ´urda´ og Lonevatnet (grøn løype)