Støyvastøylen

Støyvastøylen ligg på fjellet mot Skavegga i ei høgd på ca. 830 m o.h. Dermed er den, ved sida av Strandastøylen, den høgstliggande stølen i Gloppen.

Denne romslege støylen har mange hus som er fint vedlikehaldne. Også dei fine steinfjøsa får etter kvart nye tak, noko som gjer eit heilskapt støylsmiljø.

Turen tar ca. ein time ein veg og er godt skilta.

Meir info på UT.no