Breimsvatnet


Breimsvatnet har som eitt av få vatn i Sogn og Fjordane ein dokumentert bestand av storørret.som beitar på røye. Ei stor utfisking av røye på 1990-talet  betra kvaliteten og storleiken både på røya og auren. Så her er det mogleg å ta storauren…

Her bilete av den største på garn på 12,5 kg…

Rekordfisk på 12,5 teken i Breimsvatnet i 1984. Ragnar Kandal ilag med barnebarnet sitt Steinar. Foto: ukjend
 

Fakta:

  • Areal (km²) 22.517
  • M.o.h: 61
  • Fiskekort: Sone 1 - Breim
  • Anslått fiskeproduksjon 11258.5 kg/år